....................................................................................................................

strimmor av korridiorljus

solo accordeon (7'30") (2004)

Written for Daniel Gran (accordeon).

Comment:
“Strimmor av korridorljus” is a line of text from David Vikgren’s “Ordning” (Wahlström & Widstrand, 2005).

Premiered at Accordeonfesttivalen 2005, KMH Stockholm, SE